Dub
17
2013

Informace z knihovny

Barevný tisk a kopírování formátu A4, A3
- je možný na kopírce po zakoupení kreditu na váš docházkový čip
- barevné kopírování A4, A3 je možné zaplatit i v hotovosti
- cena: 11,- Kč/A4; 22,- Kč/A3

Marutita 2013
- můžete si půjčit publikace k maturitě z ČJ a Matematiky

Komiksy
- k dispozici je pár titulů, přijďe si vybrat!