Informace k přihlašování maturantů k opravným a náhradním zkouškám 2021 – jaro

Vážení maturanti, vzhledem k tomu, že došlo ke změnám v “maturitní legislativě”, připomínám, že nově jsou ústní zkouškypísemné práce z CJL a AJL, případně NJL, zařazeny do profilových zkoušek.

Při vyplňování přihlášky k MZ 2021 – jaro křížkujete CJL nebo cizí jazyk na první straně pouze tehdy, když se přihlašujete k didaktickému testu. Přihlášení k ústní zkoušce nebo písemné práci z CJL a cizího jazyka křížkujete na druhé straně přihlášky.

Přikládám vzor pro vyplnění zkoušek žáka, který koná: didaktický test z českého jazyka a anglického jazyka, praktickou zkoušku, ústní zkoušku z elektroniky, ústní zkoušku z českého jazyka a písemnou práci z anglického jazyka, vše v  opravném termínu.

Prihlaska_k_MZ_2021_vzor3