Říj
23
2014

Informace k přihláškám pro MZ 2015, důležité termíny

Vážení budoucí maturanti, počátkem listopadu zahájíme přihlašování k MZ 2015.

Ti z Vás, kteří jste v současné době žáky naší školy, se budete přihlašovat podle pokynů svých třídních učitelů. Začnete vyplňováním „hromadné přihlášky“. Věnujte této akci patřičnou pozornost, abychom nemuseli řešit zbytečné komplikace. Upozorňuji, že žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období MZ 2015.

Maturanti, kteří již nejsou žáky naší školy, tzn. ukončili vzdělávání v červnu, případně v srpnu 2014, a chtějí se přihlásit k MZ 2015 na opravný nebo náhradní termín, odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku svému bývalému třídnímu učiteli.

Maturanti, kteří ukončili vzdělávání v roce 2013 a dříve, odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v úředních hodinách na studijní oddělení školy a to nejpozději 1. prosince 2014. Po tomto datu se již přihlašovat k jarnímu termínu MZ 2015 nelze.

Žáci s PUP pro konání MZ musí současně s přihláškou odevzdat i posudek PUP a řádně vyplnit i přílohu PUP k přihlášce.

Přihlášku, včetně přílohy pro PUP, zveřejníme, jakmile ji bude mít škola k dispozici.

Věnujte pozornost následujícím přílohám: Model MZ 2015     MZ 2015_kalendar_jaro

Veškeré informace k MZ 2015 jsou dostupné na stránkách http://www.novamaturita.cz/

Jana Tillerová