Srp
17

Informace k MZ 2017 – podzim, aktualizace termínů ústních a praktických zkoušek

Písemné zkoušky SČ MZ:

4. 9. – 10. 9. 2017

Praktické zkoušky PČ MZ:

třídy MS 4A, MS4B a MS 4C   ve dnech 7. 9. – 11.  9. 2017

třídy ME 4A, ME 4B a ME 4C   ve dnech 7. 9. – 8. 9. 2017

třídy IT 4A, IT 4B, PSP 4, DS 3          dne 7. 9. 2017

třída EPO 4                                   ve dnech 7. 9. – 8. 9. 2017

Ústní zkoušky PČ a SČ MZ:

třídy ME 4A, ME 4B, ME 4C a EPO 4   ve dnech  14. 9. – 15. 9. 2017

třídy MS 4A, MS 4B, MS 4C, IT 4A, IT 4B, DS 3 a PSP 4   ve dnech 18. 9. – 19. 9. 2017

Časový rozpis bude zveřejněn po skončení opravných a klasifikačních zkoušek (nejpozději 6. září), kdy bude znám skutečný počet maturujících.