Čec
14
2016

Informace k MZ 2016P

 

Praktická zkouška – obory IT, DS, ME: 8. září 2016

Praktická zkouška – obory EPO, PSP, MS: 8. – 9. září 2016

Ústní zkoušky SČ a PČ MZ 2016P budou probíhat v následujících termínech:

12. – 14. září 2016     třídy IT 4A, IT 4B, ME 4A, ME 4C, MS 4A, MS 4B

14. – 16. září 2016  třídy ME 4B, EPO 4, PSP 4, DS3

 

(upřesnění bude zveřejněno po klasifikačních a opravných zkouškách)

Písemné zkoušky SČ MZ se budou konat ve dnech 1. – 7. září 2016.