Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2014/2015

Základní informace k jednotlivým oborům, kritéria pro přijetí a přihlášku naleznete na stránkách školy pod odkazem Zájemci o studium.
Termíny přijímacích zkoušek jsou 22. dubna a 23. dubna 2014
Informace k doručování přihlášek najdete po rozbalení této zprávy                  

Informace k doručování přihlášek. Přihlášky můžete doručit:

– poštou posílejte přihlášku doporučeně na adresu školy:
Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61, 627 00 Brno.
osobně se přihlášky přijímají na
Střední škole technické a ekonomické, Brno, Olomoucká 61.

Více informací v záložce – Zájemci o studiumInformace k podávání přihlášek.

Informace pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání na školní rok 2014/15.

1. termín 1. kola přijímacích zkoušek pro denní formu vzdělávání se koná
úterý 22. dubna 2014 ve 14.00 hod.

2. termín 1. kola přijímacích zkoušek pro denní formu vzdělávání se koná
ve středu 23. dubna 2014 v 8.00 hod.

Každý uchazeč o studium si vybere jeden z výše uvedených termínů přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení a uvede jej na přihlášce.