Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2014/2015

Základní informace k jednotlivým oborům, kritéria pro přijetí a přihlášku naleznete na stránkách školy pod odkazem Zájemci o studium.
Termíny přijímacích zkoušek jsou 22. dubna a 23. dubna 2014
Informace k doručování přihlášek najdete po rozbalení této zprávy                  

Informace k doručování přihlášek. Přihlášky můžete doručit:

– poštou posílejte přihlášku doporučeně na adresu školy:
Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61, 627 00 Brno.
osobně se přihlášky přijímají na
Střední škole technické a ekonomické, Brno, Olomoucká 61.

Více informací v záložce – Zájemci o studiumInformace k podávání přihlášek.

Informace pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání na školní rok 2014/15.

1. termín 1. kola přijímacích zkoušek pro denní formu vzdělávání se koná
v úterý 22. dubna 2014 ve 14.00 hod.

2. termín 1. kola přijímacích zkoušek pro denní formu vzdělávání se koná
ve středu 23. dubna 2014 v 8.00 hod.

Každý uchazeč o studium si vybere jeden z výše uvedených termínů přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení a uvede jej na přihlášce.