Dub
19
2013

Harmonogram písemných zkoušek společné části MZ 2013

Harmonogram PZ SČ MZ 2013 naleznete HARMONOGRAM_SČMZ_2013.

Dokument má 3 listy, věnujte jim pozornost.  Změny proti pracovní verzi ze 17. 4. jsou zvýrazněny červeným polem u příslušného jména.

Děkuji.