Finančně gramotná škola

Finanční gramotnost do škol je nejkomplexnější projekt rozvoje finanční gramotnosti v ČR, je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s. a pomáhá vytvářet finančně gramotné školy.

loga_2018_FinGram

Finančně gramotná škola je certifikační proces, který školám pomáhá zvýšit a zefektivnit kvalitu výuky finanční gramotnosti. Každá úroveň má určitá kritéria, která musí škola splnit, aby daný certifikát získala. Postupně se tak zaměřuje na cílové skupiny: ŠKOLA jako taková, UČITELÉ, ŽÁCI, OKOLÍ ŠKOLY. Výsledkem je udělení certifikátu Finančně gramotná škola. Certifikát má 3 úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou.

Proces vytváří takové prostředí, které umožní rozvoj finančně gramotné mladé generace a zvýšení jejich klíčových kompetencí pomocí různých nástrojů, které mají za cíl na škole:

  •  Metodicky podpořit a zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na SŠ.
  •  Postavit výukové materiály na prakticky využitelných informacích a zkušenostech.
  •  Poskytnout ucelené informace k tématu finanční gramotnosti v takové formě, která bude snadno využitelná při výuce na SŠ.
  •  Vytvořit a poskytnout zajímavé pomůcky podporující interaktivní přístup k výuce.
  •  Umožnit sdílení zkušeností odborníků z praxe.
  •  Podílet se na prevenci předlužení rodin v ČR.

Více na webu projektu nebo kab. 13, Ing. Martin Svoboda, DiS., MBA.

ZLATÝ certifikát naše škola získala 10. 9. 2020.
Zlato_fgs
Pro získání zlaté úrovně musí škola splnit všechny body předchozích úrovní a dále je rozvíjet ve větší míře. Navíc musí aktivně sdílet, přidávat a vyhledávat aktivity na úrovni žáků, škol a svého okolí z pohledu finanční gramotnosti.

STŘÍBRNÝ certifikát naše škola získala v březnu 2020.
Stříbro_fgs
Pro získání stříbrného certifikátu musela škola z hlediska rozvoje finanční gramotnosti přidat do své vzdělávací praxe další aktivity spojené s finanční gramotností a také začít o tomto tématu komunikovat vůči svému okolí. Celkově tedy škola musí splnit a rozvíjet kritéria, které jsou plněna na základě metodiky finanční gramotnosti, vytvořenou školou a jít příkladem dobré praxe, jak pro žáky, školy, tak veřejnost.

BRONZOVÝ certifikát naše škola získala dne 10. 1. 2020.
Bronz_fgs
Výsledkem společné práce bylo vytvoření metodiky „Jak rozvíjíme finanční gramotnost v naší škole“, která bude respektovat, jak požadavky Standardů finanční gramotnosti a RVP, tak konkrétní potřeby školy, učitelů i žáků. Projekt se v této úrovni zaměřuje na učitele jako na trvalou hodnotu pro školu a na školní dokumenty, jako je např. ŠVP z hlediska rozvoje finanční gramotnosti žáků.

Naše škola se také zapojuje do Světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti Global Money Week. Cílem Global Money Week (GMW) je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentůučitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny. Více na webových stránkách.