Zpět k Erasmus Plus – dřívější Leonardo Da Vinci

Projekt mobility Výzva 2017 – běh 1

Ve dnech 18. 4. – 20. 5. 2018 26 žáky naší školy v doprovodu Mgr. Myslíkové vyjelo na stáž do Jižní Anglie v rámci projektu č. projekt 2017-1-CZ01-KA 102-034942 – Zvyš svůj potenciál – zúčastni se stáže v zahraničí! 1. běh, který byl podpořen a financován z Programu Erasmus+.
Stáže se zúčastnili žáci 2. – 3. ročníků maturitních a učebních oborů, a to tříd:

EPO 3 – 6 žáků, IT3A – 3 žáci, IT3B – 4 žáci, PSP3 – 4 žáci, MS3B – 2 žáci, ME2B – 2 žáci, MEZ2 – 2 žáci, OK2 -– 3 žáci. 11 žáků bylo neplnoletých (10 žáků – 17letých a 1 žák 16letý).

Náplň projektu

Projekt byl uskutečněn ve spolupráci se dlouhodobým zahraničním partnerem Language Solution, Portsmouth, Velká Británie.
Cíle 1. běhu projektu byly splněny a žáci získali odborné zkušenosti, posílili svoje organizační, sociální a jazykové dovednosti.

Během stáže účastníci plnili jednotky učení podle oboru, které kromě odborných úkolů zahrnovaly seznámení s firmou, školení BOZP a požární ochrany, plnění dalších úkolů podle potřeb firmy. Po zkušenostech získaných z minulých projektů byly pro tento projekt pro obor EPO a IT navrženy úplně nové jednotky učení, a to pro obor EPO – Administrativní a obchodní činnost a komunikace a pro obor IT – Správa a servis PC. Pro další obory byly jednotky učení značně pozměněny. Nové jednotky učení se velmi osvědčily, žáky byly splněny a budou se používat pro 2. běh projektu.

Do 1. běhu projektu bylo zapojeno celkem 20 firem, z toho 11 úplně nových.
Organizace se osvědčily a budeme s nimi ve spolupráci pokračovat.

Ubytování a volný čas

Pro žáky bylo zajištěno ubytování v rodinách, většinou jeden žák v jedné rodině. Rodiny byly vstřícné, komunikovaly se žáky a snažily se jim co nejvíce zpříjemnit pobyt a stáž.
Během volna a o víkendech byl pro účastníky zajištěn bohatý kulturní program s cílem poznání kultury Velké Británie a podle ohlasu žáků je jasné, že všechny výlety se nám podařily. Prohlédli jsme si pamětihodnosti ve městech Portsmouth a Winchester, kde měli žáci prohlídku s průvodcem, navštívili jsme hrad Arundel. Nejvíce se žákům líbil výlet na ostrov Wight, kde jsme si prohlédli sídlo královny Viktorie Osbourne House, svezli jsme se otevřeným autobusem – double deckerem, prošli jsme si Alum Bay, což byl pro žáky velký zážitek.

 

 

 

 

 

Slideshow o stáži Autor Mgr. Myslíková
Prezentace o stáži, AJL. Autor Dominik Konečný IT3A (2017/2018)
Prezentace o stáži, Autor Vítek Podmanický IT3A (2017/2018)
Prezentace o firmě, AJL. Autor Adéla Nádeníčková, EPO3 (2017/2018)
Prezentace o firmě. Autor Pavla Machálková, EPO3 (2017/2018)

Ukázky z přípravy
Nádeníčková EPO3
Kroupa IT3
Skočdopole MS3
Hrabovský PSP3
Krásný OK2