Zpět k Erasmus Plus – dřívější Leonardo Da Vinci

Projekt mobility Výzva 2015 – běh 2

Naše škola ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017 realizovala dvouletý projekt Erasmus + Klíčová aktivita 1 „Moderní evropské postupy a technologie – rozvíjení odborných dovedností a zkušeností“, který probíhal ve dvou bězích, jeden ve šk. roce 2015/2016 a druhý – v 2016/2017. Tento projekt byl podpořen ve Výzvě 2015, byl financován Evropskou unii a implementoval principy ECVET. Účastníkům bylo plně hrazeno ubytování s polopenzí, místní doprava, doprava na místo stáže a zpět, pojištění, návštěva pamětihodností, kulturních a zajímavých míst.

Cílem projektu byla realizace čtyřtýdenních odborných stáží pro celkem 34 žáků v UK ve městě Portsmouth a projektu se zúčastnit žáci 3. ročníků různých oboru a žáci 2. ročníků učebních oboru V projektu jsme se také snažili podpořit žáky se specifickými poruchami učení a žáky ze sociálně slabších a znevýhodněných rodin.

34 žáků (17 žáků ve školním roce 2015/2016 a 17 žáků ve školním roce 2016/2017), které se od října do výjezdu účastnili přípravného kurzu, následně ve Velké Británii v hrabství Hampshire pracovali ve firmách a plní jednotky výsledku učení (školicí program) podle oboru. Na konci stáže byli hodnocený supervizory ve firmách podle nastavených kritérii a výsledky hodnocení byli zapsaný do osobního záznamu. Certifikace projektu byla také zajištěná kromě toho i vystavením Europassy mobility, certifikátu o splnění jednotek výsledku učení a certifikátu o úspěšném absolvovaní stáže.

Doufáme, že mobility poslouží impulsem pro žáky k seberealizaci, získání zájmu o studium a motivace k rozvoji jejich potenciálu a úspěšně nastartují jejich profesní a osobní život.

Prezentace o stáži. Autor Mgr. Myslíková
Brožura o stáži – 1. a 2. běh (ENG) [PDF, 6 MB]
Film o stáži. Autor Marcel Petráň IT3B (2016/2017) – Video YouTube

Zkušenosti účastníků

František Kurtin ME3B
Anna Folková EPO3

Prezentace o stáži, AJL – PPT Online. Autor Lucie Čermáková EPO3 (2016/2017)
Prezentace o stáži – PPT Online. Autor Martin Ďurčanský, PU2 (2016/2017)
Prezentace o stáži – PPT Online. Autor Martin Petr, IT3B (2016/2017)
Prezentace o firmě – PPT Online, AJL. Autor Anna Folková, EPO3 (2016/2017)
Prezentace o firmě – PPT Online. Autor Lucie Čermáková, EPO3 (2016/2017)

Ukázky z přípravy

Lucie Křižková EPO3 (2016/2017) – Video Youtube
Pavlína Fajkusová EPO3 (2016/2017) – Video Youtube
Jan Macho PSP3 (2015/2016) – Video Youtube
Marek Šmid IT3B (2016/2017) – Video Youtube