Zpět k Denní studium

Strojírenství – počítačové systémy a robotika (23–41–M/01)

[important]Do přihlášek uvádějte Strojírenství – počítačové systémy a robotika, jedná se o inovovaný původní obor Strojírenství – počítačové systémy a programování.[/important]

Dokumenty:

Délka studia:

 • 4 roky zakončené maturitní zkouškou

Určeno pro:

 • chlapce i dívky

Podmínky pro přijetí:

 • dobrý prospěch na ZŠ (ø za 1. a 2. pololetí předposledního 8. ročníku a 1. pololetí posledního 9. ročníku ZŠ)
 • výsledky testu celostátní přijímací zkoušky
 • zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce

Zaměření oboru: pro činnost vysoce kvalifikovaných odborníků v oblast informačních a komunikačních technologií ve strojírenství – programování, zavádění mechanizace, automatizace a komplexní robotizace ve výrobě, projektování a konstruování v CAD/CAM

Obsah vzdělávání:

 • informační a komunikační technologie, počítačová grafika
 • programování a řízení robotizovaných pracovišť, automatizovaných linek a výrobních systémů
 • příprava technické dokumentace v systému CAD/CAM
 • využití aplikačních programů k podpoře projektové, konstrukční a technologické přípravy výroby
 • uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu výroby
 • organizace, plánování a řízení výroby s využitím informačních technologií
 • programování a obsluha technologických pracovišť
 • navrhování pneumatických a hydraulických systémů řízení s využitím aplikovaného SW, praktické ověřování, diagnostika poruch a provádění oprav v praxi
 • vypracování technologického postupu výroby součástí a výrobního postupu montáže výrobků
 • využívání aplikačních programů pro měření výrobků, nářadí a nástrojů, 3D měřící technologie
 • použití nových výrobních technologií a materiálů
 • uplatňování zásad technické normalizace
 • zásady ekonomického a efektivního hospodaření

Uplatnění absolventa:

 • technologický projektant
 • konstruktér, průmyslový návrhář
 • technolog, technolog-normovač
 • dílenský mistr
 • manažer provozu, směnový technik, asistent manažera výroby
 • technik investic a engineeringu, referent investic
 • dispečer, dispečer provozu
 • kontrolor jakosti, technik v metrologii
 • pracovník nákupu, logistiky a zásobování výroby
 • technik automatizovaných pracovišť
 • technik v armádě a policii

Možnost dalšího vzdělávání

 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách

Možnost získat

 • mezinárodní ECDL Certifikát ve výpočetní technice platný ve všech zemích EU