Bře
01

ČVUT – pro uchazeče se specifickými potřebami

Úpravy průběhu přijímacího řízení a další služby nabízí Středisko ELSA při ČVUT
ELSA – Info pdf