Archiv 4.10.2023

Volby do školské rady pro období 2023-2026

Ředitel školy Ing. Zdeněk Pavlík vyhlašuje volby členů školské rady za pedagogické pracovníky a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky. Volby se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2023 od 8:00 do 18:00 hod. v on-line prostředí prostřednictvím programu EduPage.  >>>