Archiv Leden 2022

Kollmorgen, s.r.o.

Kollmorgen, s.r.o. – přijďte mezi nás!  

Dar pro výuku strojařů

Ve středu 26. ledna 2022, byl našim strojařů předán prostřednictvím pana Libora Frolicha dar – granitová příměrná deska, od firmy MERLIN-PLUS spol. s r.o. oleje-maziva. Darovaná granitová deska doplní inventář CNC dílny naší školy a zkvalitní výuku žáků v oblasti měření a kontroly.

Číst dále

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – proběhly

Vážení zájemci o studium a jejich zákonní zástupci, milí návštěvníci naší Olomoucké na dnech otevřených dveří. Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem, za Vaši hojnou návštěvu a vstřícné konstruktivní dotazy. Atmosféru těchto čtyř dopoledních setkání nelze popsat. Jsme za to velice rádi a je to pro nás i zavazující. Pokud byste při své volbě potřebovali ještě zodpovědět nějakou drobnost, neváhejte nás kontaktovat. Přejeme …

Číst dále

Volné dny ve druhém pololetí školního roku 2021/2022

12. dubna 2022 z důvodu konání přijímacích zkoušek na SŠ 13. dubna 2022 2. května 2022 z důvodu konání didaktických testů maturitních zkoušek 3. května 2022

RPA_junior asistent

RPA – přijďte mezi nás!  

Digitalizujeme školu – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení. MŠMT využitím Národního plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným  žákům  zapůjčovat  základní  digitální  vybavení.

Číst dále

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Číst dále