Archiv Leden 2022

Kollmorgen, s.r.o.

Kollmorgen, s.r.o. – přijďte mezi nás!  

Dar pro výuku strojařů

Ve středu 26. ledna 2022, byl našim strojařů předán prostřednictvím pana Libora Frolicha dar – granitová příměrná deska, od firmy MERLIN-PLUS spol. s r.o. oleje-maziva. Darovaná granitová deska doplní inventář CNC dílny naší školy a zkvalitní výuku žáků v oblasti měření a kontroly.

Číst dále

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – proběhly

Vážení zájemci o studium a jejich zákonní zástupci, milí návštěvníci naší Olomoucké na dnech otevřených dveří. Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem, za Vaši hojnou návštěvu a vstřícné konstruktivní dotazy. Atmosféru těchto čtyř dopoledních setkání nelze popsat. Jsme za to velice rádi a je to pro nás i zavazující. Pokud byste při své volbě potřebovali ještě zodpovědět nějakou drobnost, neváhejte nás kontaktovat. Přejeme …

Číst dále

Volné dny ve druhém pololetí školního roku 2021/2022

12. dubna 2022 z důvodu konání přijímacích zkoušek na SŠ 13. dubna 2022 2. května 2022 z důvodu konání didaktických testů maturitních zkoušek 3. května 2022

RPA_junior asistent

RPA – přijďte mezi nás!  

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Číst dále