Říjen 2021 archive

Informace k přihlašování maturantů k opravným a náhradním zkouškám MZ 2022 – jaro

Vážení maturanti, vzhledem k tomu, že došlo ke změnám v “maturitní legislativě”, připomínám, že nově jsou ústní zkoušky a písemné práce z CJL a AJL, případně NJL, zařazeny do profilových zkoušek. Při vyplňování přihlášky k MZ 2022 – jaro křížkujete CJL nebo cizí jazyk na první straně pouze tehdy, když se přihlašujete k didaktickému testu. Přihlášení k ústní zkoušce nebo písemné práci z CJL a cizího jazyka křížkujete …

Číst dále

Pobytový výukový program Svou cestou

Naši žáci třídy MS2B se zúčastnili pětidenního pobytového programu, jehož cílem byl rozvoj podnikavých kompetencí. Pobyt byl rozdělen do několika bloků, každý z nich se potom věnuje jiné klíčové oblasti podnikavosti, jako jsou např. finanční gramotnost, udržitelný rozvoj, strategické a kritické myšlení a další „měkké kompetence“.

Číst dále

Český den proti rakovině

Studentská rada se v letošním roce opět zapojila do veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha, která se konala ve středu 29. 9. 2021. Podařilo se vybrat celkem 8 499 Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme.  

Výukový program EVVO

18. 10. 2021 jsme se zúčastnili výukového programu ,, Kdo je za vodou?“ Seznámili jsme se s rozložením vody na Zemi a vypočítali vlastní spotřebu vody. Zhlédli videoukázku o problémech s vodou v různých částech světa. Mohlo by se zdát, že se nás tyto problémy netýkají…

Číst dále

firma Amtek

Hledáme do našeho týmu nové spolupracovníky 

Termíny opravných závěrečných zkoušek tříletých oborů H zakončených výučním listem a oborů L+H prosinec 2021

Vážení žáci, zveřejňujeme termíny opravných závěrečných zkoušek tříletých oborů H zakončených výučním listem a oborů L+H prosinec 2021. Termíny ZZ prosinec 2021

Témata profilových zkoušek, cizího jazyka a seznam četby z českého jazyka k MZ_2022

Vážení maturanti, zveřejňujeme témata profilových zkoušek, cizího jazyka a seznam četby z českého jazyka k MZ_2022: MZ_22_Sez_cetba_CJL MZ_22_Temata_CJ MZ_22_Temata_DNS2_DS3 MZ_22_Temata_EPO4 MZ_22_Temata_IT4 MZ_22_Temata_ME4 MZ_22_Temata_MS4 MZ_22_Temata_PSP4  

EuroSkills Graz 2021

Mezinárodní soutěž mladých profesionálů v odborných dovednostech EuroSkills Graz 2021 je evropská přehlídka, často nazývaná olympiáda řemesel, která se konala v rakouském Grazu a je bezpochyby událostí roku v odborném vzdělávání. Napsali o nás…. Časopis MM Průmyslové spektrum     

Přehled zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky v roce 2021/2022

Milí maturanti, zveřejňujeme přehled zkoušek společné profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022. Maturitní zkoušky 2021/2022 – přehled zkoušek společné profilové části

EUROSKILLS GRAZ 2021

Ve dnech 23. – 24. září jsme byli na EuroSkills v rakouském Grazu! Dostali jsme možnost vidět na vlastní oči olympiádu řemesel a její evropské klání 400 šampionů z 19 zemí. Atmosféra, kterou člověk musí zažít. Náš žák, Dominik Šalomon z MS4C, který pevně věříme, zvítězí v soutěži Skills Czech republic, z.ú., a tím by měl mít možnost být nominován Hospodářskou komorou …

Číst dále