2. kolo přijímacího řízení pro obor Strojní mechanik

Otevíráme 2. kolo přijímacího řízení pro učební obor Strojní mechanik. Jako kritérium pro všechny uchazeče do příslušného oboru vzdělávání je pořadí doručení přihlášek na školu a celkový průměr do 3,0. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů jsou 2. Informace a kritéria k oboru.