2. kolo přijímacího řízení pro obor Provozní technika

IMG_3972Otevíráme 2. kolo přijímacího řízení pro nástavbové studium Provozní technika forma studia dálková k získání maturity. Jako kritérium pro všechny uchazeče do příslušného oboru vzdělání je pořadí doručení přihlášek na školu. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 20. Informace a kritéria k oboru.

Obor Provozní technika je určen pro absolventy 3letých učebních strojírenských oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem (nástrojař, puškař, modelář, strojní mechanik, zámečník, mechanik opravář, mechanik strojů a zařízení, klempíř, instalatér všech specializací, obráběč kovů). Obor rozšiřuje všeobecné i odborné technické znalosti a prohlubuje znalosti ekonomické. Obsah vzdělávání je zaměřen na práci s technickou a ekonomickou dokumentací, navrhování technologických postupů výroby a montáže výrobků s ohledem na dodržování norem, měření a kontroly jakosti výrobků. Studiem řízení výroby student získá schopnosti vést menší úseky v průmyslu a v soukromé sféře. Znalosti pravidel hospodaření podniků v tržní ekonomice umožní budoucím absolventům vlastní realizaci soukromého podnikání v daném odvětví.