Přehled oborů

sste

Nabídka oborů 2020/2021

Brožura online

Brožura PDF

DENNÍ STUDIUM

Obory studijní – délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou, získání maturitního vysvědčení
 • Informační technologie – počítačové sítě a informační systémy (18–20–M/01)
 • Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01)
 • Strojírenství – počítačové systémy a robotika (23-41-M/01)
 • Mechanik seřizovač – programování CNC strojů (23-45-L/01)
 • Ekonomika a podnikání (63–41–M/01)
Obory učební – délka studia 3 roky, ukončení závěrečnou zkouškou, získání výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • Strojní mechanik a zámečník (23-51-H/01)
 • Puškař (23-69-H/01)
 • Obráběč kovů – obráběč na CNC strojích (23-56-H/01)
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01)

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Pro absolventy strojních oborů, ukončení maturitní zkouškou, získání maturitního vysvědčení
 • Provozní technika – denní studium – délka studia 2 roky (23–43–L/51)
 • Provozní technika – dálkové studium – délka studia 3 roky (23–43–L/51)
Nabízíme Vám unikátní možnost získání výučního listu i maturity, během 4 standardních let v oboru vzdělávání Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač. Ve 3. ročníku žák vykoná závěrečnou zkoušku a bez ohledu na její výsledek pokračuje ve 4. ročníku k maturitě.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přijímacího řízení prosím kontaktujte Janu Zemanovou jana.zemanova@sstebrno.cz tel.: 548 515 141 nebo Šárku Ledererovou posta@sstebrno.cz tel.: 548 515 122

Dny otevřených dveří – informace o aktuálních termínech.