Informační technologie (18–20–M/01)

Dokumenty:

Délka studia:

 • 4 roky zakončené maturitní zkouškou

Určeno pro:

 • chlapce i dívky

Podmínky pro přijetí:

 • výborný prospěch na ZŠ (ø za 1. a 2. pololetí předposledního 8. ročníku a 1. pololetí posledního 9. ročníku ZŠ)
 • výsledky testu celostátní přijímací zkoušky

Zaměření oboru:

 • pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií v různých odvětvích

Obsah vzdělávání

 • provoz a návrhy počítačových sítí, konfigurace síťových služeb serverových systémů
 • síťové operační systémy a jejich administrace
 • technické vybavení počítačů, principy činností periferií, jejich zapojování a konfigurace
 • databázové systémy, jazyk SQL a MySQL
 • počítačová grafika, animace, zpracování zvuku a videa, 3D modelování
 • tvorba webových stránek, jazyky HTML, PHP, JavaScript
 • programování v moderním vizuálním vývojovém prostředí RAD Studio XE6 obsahujícím vývojové nástroje založené na programovacích jazycích Delphi a C++ a nástroje pro tvorbu mobilních aplikací
 • analýza závad, modernizace počítačů a PC sítí, antivirová ochrana
 • povinný cizí jazyk – angličtina
 • praktická cvičení, ročníkové projekty

Uplatnění absolventa

 • správce operačních systémů a sítí, administrátor LAN/WAN
 • programátor
 • správce aplikací
 • navrhování, údržba a správa webových stránek
 • pracovník uživatelské podpory, správa a monitoring vzdálených IT systémů
 • správa a údržba databázových systémů
 • podpora správy bankovních systémů a příbuzných oblastí
 • specialista informatik v armádě a policii
 • technik počítačových systémů
 • technik měření sítí, tester
 • operátor výpočetní techniky
 • obchodně-technické služby v oblasti IT včetně poradenství

Možnost dalšího vzdělávání

 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách

Možnost získat

 • mezinárodní Certifikát ECDL ve výpočetní technice platný ve všech zemích EU
 • certifikát CISCO Network Academy pro oblast počítačových sítí