Čer
30
2016

Výpis z přihlášky k MZ 2016 – podzimní termín

Výpisy z přihlášky k MZ 2016 – podzimní termín byly odeslány všem přihlášeným maturantům e-mailem. Pečlivě si výpis zkontrolujte, případné nesrovnalosti řešte podle pokynu v e-mailu. Důležité termíny:

7. 7. 2016    nahlášení nesrovnalostí v přihlášce
14. 7. 2016   odevzdání podepsaného protokolu

Podepsaný a oskenovaný protokol o převzetí výpisu můžete také odeslat elektronicky na adresu jana.tillerova@sstebrno.cz nebo studium@sstebrno.cz.