Srp
31

Školní poradenské pracoviště: obecné informace

Odkaz obsahuje informace o ŠPP, které si můžete vytisknout a přidat na obecnou nástěnku ve svých třídách: leták o ŠPP do třídy a konzultační hodiny ŠPP ve šk. roce 16/17.