CISCO Academy

ciscoZaměření Informační technologie – je určeno pro studenty se zájmem o výpočetní techniku a počítačové sítě. Studenti zde získají vědomosti a znalosti o činnosti osobního počítače včetně základních principů činnosti jednotlivých komponentů počítače, jeho konfiguraci a sestavení. Součástí výuky je nauka o operačních systémech, o jejich bezpečnosti včetně nástrojů pro správu systémů. Hlavní důraz je kladen na operační systémy technologie WINDOWS, LINUX, UNIX a další.

V oblasti počítačových síti získají naši studenti vědomosti a znalosti o základních principech sítí LAN a WAN (kabeláž, spojovací zařízení, protokoly. testováni), o směrování v datových sítích (základní principy směrování, konfigurace směrovačů, směrovací protokoly), o přepínačích a pokročilejším směrování (přepínače, jejich konfigurace, virtuální LAN) a o funkcích, technologiích a konfigurací zařízení rozsáhlých datových sítí WAN.

Studenti se od třetího ročníku zapojí do vzdělávacího programu firmy CISCO – CNA (Cisco Networking Academy). Během tohoto studia získají studenti programu hlubší znalosti o problematice počítačových sítí. Po každém ukončeném semestru a úspěšném složení zkušebních testů, získají studenti certifikát o absolvování semestru (celkem 4 semestry). Po ukončení všech semestrů se mohou studenti ucházet o další úrovně certifikátů CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCNP (Cisco Certified Network Profesionál), CCIE (Cisco Certified Internetwork Engineer) nebo se zapojit do dalších vzdělávacích programů firmy CISCO. Zkoušky CCNA, CCNP a CCIE nejsou součástí programu CNA, ale je nutné se na ně samostatně přihlásit u autorizovaných středisek firmy CISCO, nabízejících tuto možnost (pro získáni certifikátu CCNA není absolvování programu CNA podmínkou).