Srp
30

Jednotný postup při omlouvání absence žáků, prevenci a postihu záškoláctví

Vážené kolegyně a kolegové, Jednotný postup již byl převeden do ISO. Děkuji, že budete změnám věnovat svou pozornost.

Jana Šnajderová